Våra tjänster

Vi kan hjälpa till med alla slags el, tele och datainstallationer

Wisel kan både agera som en del i kedjan vid större byggen, och som enskild aktör för mindre projekt.
Både mot företag och mot privatpersoner. Vi agerar gärna bollplank om du vill ha råd och hjälp att förverkliga ditt projekt.

Vi utför bland annat:
• Elinstallationer & elservice (rot arbete)
• Pumpautomatik
• Styr & regler Fastighetsautomatik
• Belysningsstyrningar
• Solcellsteknik / installationer

Elinstallationer

Vi utför nyinstallationer, vid ombyggnader, nybyggnader, servicearbeten på elanläggningar för privatpersoner, byggföretag, fastighetsbolag, småindustri m.fl. 

Belysninginstallationer ute och inne

Vi installerar l.e.d belysningar inomhus, utomhus, belysningsanläggningar för privata bostäder och
kommersiella fastigheter.

Installation av olika slags automatik

Vi installerar, utför och programmerar fastighetsautomatik för små som stora fastigheter med bl.a. KNX- 
produkter, styr & regler pumpautomatik, avloppspumpar mm.