Om oss

Lång erfarenhet och stort engagemang

Wisel är en pålitlig samarbetspartner med lång erfarenhet
och stor branschkompetens.Företaget är sprunget ur ett
familjeägt företag som funnits i ett 40-tal år och har ett
gediget renomeé. Detta gör att vi har en bred kunskapsbas
och eftersom intresset är stort för nya energisnåla trender
och produkter bildades företaget Wisel AB. Som ett första
steg i vår ambiton att arbeta med nya produkter och tekniker
satsar vi nu på solceller där vi är med i hela kedjan från start

till färdigt utförande när det gäller installationer avsolceller för småhus samt stora fastigheter i samarbete med andra företag.
Vi har ett bra samarbete med ett antal entreprenörer som vi servar kontinuerligt. På privata sidan är det lika viktigt att få
det att fungera med alla servicearbeten vilket alltid har
utgjort en del av företagets affärsidé. Idag består Wisel av en person Urban Widdgård. Vid behov har vi bra resurser i ett
flertal kvalificerade medarbetare som vi kallar in när så behövs.